041.Bài giảng

Danh mục: 041.Bài giảng
Tổng số bài: 119
> ĂN ÍT, UỐNG ÍT, NGỦ ÍT, NÓI ÍT
> NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
> LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO SANH TỬ
> PHÁ RỪNG TRE GAI
> NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RA?
> NƯỚC CÓ DẬY SÓNG KHÔNG?
> TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN (theo Tịnh Độ Tông)
> TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN (Theo Thiền Tông)
> ĐỨC TỰ TÍN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
> NGƯỜI KHÉO TU PHẬT SẼ ĐƯỢC BÌNH AN HẠNH PHÚC
> CÁI CHẾT
> LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO SANH TỬ
> HỌC PHẬT BẰNG CÁCH NÀO?
> PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG
> CỰC LẠC THẾ GIỚI Ở NGAY TRƯỚC MẮT
> SÁM HỐI TỨC LÀ CẢI QUÁ TỰ TÂN
> VÔ NGÃ
> NGHIỆP THỨC VÀ TÁNH GIÁC
> GƯƠNG HIẾU HẠNH ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN
> TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
> NGƯỜI TẠI GIA HAY XUẤT GIA ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRONG THÁNH ĐẠO
> CỐT LÕI ĐẠO PHẬT
> NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
> NIỆM VỀ CÁI CHẾT
> LỤC HÒA
> KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN
> CHUYỆN VUI VỀ TÁNH
> TÌM CHÂN LÝ
> THỰC TẠI TÍNH KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN QUA HAI BÌNH DIỆN CỦA BIỂU TỪ
> HỌC KINH
> ĐẠI SƯ HÁM SƠN dạy CHU SƯỚNG NHỤ
> LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG - PHẦN 5
> LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG - PHẦN 4
> LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG - PHẦN 3
> LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG - PHẦN 2
> LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG - PHẦN 1
> Ý NGHĨA SÁM HỐI SÁU CĂN
> MỘT CHỮ XẢ
> ĐẤT NỞ HOA ĐÀM
> TUỔI TRẺ VỚI VẤN ĐỀ DIỆT DỤC
> HỒI ĐẦU THỊ NGẠN
> TÌM LẠI MÌNH, BIẾT ĐƯỢC MÌNH LÀ TRÊN HẾT
> TÂY TẠNG HUYỀN BÍ 13: Được Tấn Phong Lạt Ma
> PHẬT PHÁP ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY
> KHUYÊN ĐỜI TIẾN ĐẠO
> CÁI MÊ TRUYỀN KIẾP
> TẬP NGHIỆP
> HẠNH KHÔNG TRANH CÃI
> BA THỜI CHUYỂN PHÁP
> TỨ TẤT ĐÀN VÀ SỰ ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG
> BI VÀ TRÍ
> THỪA KẾ NGHIỆP
> CHỮ “KHÔNG” TRONG BÀI KINH BÁT NHÃ
> PHÁP PHẬT LÀ THUỐC TRỊ TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH
> GẦN VÀ XA NIẾT BÀN
> THỦY CHUNG CÙNG MỘT CON ĐƯỜNG
> TÂM HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA
> HÌNH TƯỢNG CON RỒNG TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
> CUỘC ĐỜI LÀ MÂU THUẪN
> KHÔNG LẦM THÂN MỘNG
> TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN
> SÁNG VIỆC LỚN
> TÂM XUÂN
> CHẾT - SỐNG
> KHÔNG NÊN TÙY TIỆN HIỆN THẦN THÔNG
> Ý NGHĨA TRỤ TRÌ
> NGUỒN GỐC YÊU ĐỜI VÀ CHÁN ĐỜI
> MÌNH LÀ CÁI GÌ?
> VỀ NHỮNG QUAN ĐIỂM XẤU ÁC VÀ QUAN ĐIỂM SAI LẦM - Phần 4
> VỀ NHỮNG QUAN ĐIỂM XẤU ÁC VÀ QUAN ĐIỂM SAI LẦM - Phần 3
> VỀ NHỮNG QUAN ĐIỂM XẤU ÁC VÀ QUAN ĐIỂM SAI LẦM - Phần 2
> VỀ NHỮNG QUAN ĐIỂM XẤU ÁC VÀ QUAN ĐIỂM SAI LẦM - Phần 1
> PHÁP PHẬT LÀ THUỐC TRỊ TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SINH
> LÀM SAO BỎ ĐƯỢC THAM - SÂN - SI
> Ý NGHĨA CHÂN CHÍNH CỦA QUY Y
> LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ
> TU LÀ DỪNG CHUYỂN VÀ SẠCH NGHIỆP
> ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO NHƯ THẬT
> NHÂN THỪA & BỒ TÁT THỪA
> ĐẠO PHẬT CHÚ TRỌNG TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT HƠN LÀ ÔM ĐỒM TRÍ THỨC
> NGƯỜI TU CHUYỂN ĐƯỢC CẤU NGHIỆP CỦA MÌNH
> THẾ NÀO LÀ TU TẬP? - Phần 2
> THẾ NÀO LÀ TU TẬP? - Phần 1
> PHÁP THỌAI: HẠNH CỦA BIỂN VÀ HẠNH CỦA TÂM
> Ý NGHĨA XUẤT GIA - TAM TUỆ - TAM VÔ LẬU HỌC
> NHÌN SỰ VẬT NHƯ CHÚNG THẬT SỰ LÀ
> VIDEOS ĐÃ CÓ - XIN MỜI XEM
> GIÁC MINH – phần 12
> GIÁC MINH – phần 11
> GIÁC MINH – phần 10
> GIÁC MINH – phần 9
> GIÁC MINH – phần 8
> GIÁC MINH – phần 7
> GIÁC MINH – phần 6
> GIÁC MINH – phần 5
> GIÁC MINH – phần 4
> GIÁC MINH – phần 3
> GIÁC MINH – phần 2
> GIÁC MINH – phần 1
> QUAY VỀ TÁNH GIÁC
> TẠI SAO NGƯỜI PHẬT TỬ PHẢI TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ, NGỒI THIỀN
> LỤC TẶC VÀ LỤC THÔNG
> HẠT CHUỖI MỘNG NGÀY QUA MẤT - NGHIỆP THIỆN ÁC CÒN
> TU LÀ BỎ CÁI GIẢ – NHẬN RA CÁI THẬT
> NGHIỆP TỪ ĐÂU MÀ RA?
> LỜI GIẢNG VỀ CHẾT VÀ CẬN TỬ
> BẢN CHẤT THẬT CỦA THÂN
> TẤT CẢ PHÁP KHÔNG CỐ ÐỊNH
> THẮNG MÌNH LÀ TRÊN HẾT
> CHỮ "KHÔNG" TRONG BÀI KINH BÁT NHÃ
> TU TRONG MỌI HOÀN CẢNH
> CHỮ “TỨC” TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA
> NGÔI NHÀ THẬT SỰ CỦA TA
> TU TRONG MỘT CHỮ NHỚ
> HAI GIẤC CHIÊM BAO - Phần 2
> HAI GIẤC CHIÊM BAO - Phần 1
> SINH KÝ TỬ QUY
> NGƯỜI TU PHẬT LÀ NGƯỜI TÌM VỀ NGUỒN AN LẠC GIẢI THOÁT
> Vô Thường